ร่วมงานกับเรา

ฝ่าย/แผนกที่เปิดรับสมัคร

ฝ่ายขาย  -  ฝ่ายบัญชี  -  ฝ่ายคลังสินค้า/Stock  -  ฝ่ายออกแบบ/กราฟฟิค  -  ฝ่ายจัดการ/ประสานงาน  -  ทีมช่างเย็บตำแหน่งที่รับสมัคร และคุณสมบัติที่ต้องการ

พนักงานขาย   

 • มีความสามารถในการเสนอ ในการขายของ และมีความต้องการขาย
 • ทักษะการสื่อสาร แนะนำ โน้มน้าวที่ยอดเยี่ยม
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีวาทะศิลป์ที่ดี
 • มีเป้าหมาย มีความมั่นใจ ขยัน และมุ่งมั่น
 • ความยืดหยุ่นและความสามารถในการรับมือกับการถูกปฏิเสธ
 • มีแรงจูงใจในหน้าที่การงาน และมีพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาตนเอง
 • ความสามารถในการทำงานทั้งอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • ความสามารถในการเติบโตในสภาพแวดล้อมการแข่งขัน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟังและการเขียน
 • อายุ 22-30 ปี
   


พนักงานบัญชี   

 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • ขยัน อดทน รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา
 • ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน ในการมอบหรือรับมอบเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
 • มีความรู้แน่นภาคทฤษฎี และประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจได้ 
 • รักการเรียนรู้ และ พัฒนาความสามารถของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 • กล้านำเสนอ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโชน์ต่อบริษัท
   


 พนักงานคลังสินค้า/Stock    

 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Stock จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นได้ง่าย
 • ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน อดทน รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา
 • ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน ในการบันทึกและตรวจสอบอย่างครบถ้วน
 • รักการเรียนรู้ และ พัฒนาความสามารถของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 • กล้านำเสนอ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโชน์ต่อบริษัท
 • ทำรายงานสรุป และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
   


พนักงานออกแบบ/กราฟฟิค   

 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Adobe ต่างๆ
 • มีความสามารถในการถ่ายภาพด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ ชอบสร้างผลงานใหม่ๆ
 • สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบตามคอนเซปที่ได้รับมอบหมายอย่างดี
 • มีความสามารถในการฟังและเซ้นส์ในการเข้าใจผู้อื่นได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นได้ง่าย
 • ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน อดทน รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา
 • ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน ในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รักการเรียนรู้ และ พัฒนาความสามารถของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 • กล้านำเสนอ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโชน์ต่อบริษัท
 • ทำรายงานสรุปการทำงาน และผลงานแต่ละเดือนได้อย่างครบถ้วน
   


พนักงานฝ่ายจัดการ/ประสานงาน   

 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม สามารถสื่อสารกับคนได้ทุกประเภท
 • มีเซ้นส์ในการจัดการ และการบริหารงาน
 • การตัดสินใจ การะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
 • มีความสามารถในการฟังและเซ้นส์ในการเข้าใจผู้อื่นได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ มั่นใจ กล้าแสดงออก กล้าถาม กล้าพูดคุย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นได้ง่าย
 • ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน อดทน รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา
 • ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน ในการประสานงาน ส่งงานต่ออย่างดี
 • รักการเรียนรู้ และ พัฒนาความสามารถของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 • กล้านำเสนอ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโชน์ต่อบริษัท

 

ช่างเย็บ   

 • มีความสามารถในการเย็บ (รับทุกระดับความสามารถ)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นได้ง่าย
 • ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน อดทน รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา
 • ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน ในการทำงาน
 • รักการเรียนรู้ และ พัฒนาความสามารถของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 • กล้านำเสนอ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโชน์ต่อบริษัท
Powered by MakeWebEasy.com