ผู้ดูแล

  ประเภทการพิมพ์สกรีน (12163 อ่าน)

25 พ.ค. 2560 09:48

<h2 class="art-postheader" style="margin: 5px 10px; padding: 0px; font-size: 24px; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 28.8px; color: #4e6883; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5);">ประเภทการพิมพ์สกรีน</h2>
<div class="art-postheadericons art-metadata-icons" style="font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; color: #4e6883; display: inline-block; padding: 1px; font-size: 13px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5);"><span class="art-postdateicon">Sat, 09/05/2009 - 18:48</span> | <span class="art-postauthoricon">Anonymous</span></div>


<div class="art-postcontent art-postcontent-0 clearfix" style="font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; line-height: 22.75px; color: #303f50; font-size: 13px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5);">
<div class="art-article">
<div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden">
<div class="field-items">
<div class="field-item even"></div>
</div>
</div>
<div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden">
<div class="field-items">
<div class="field-item even">
<div class="body-art-medium" style="font-size: 15px; color: #717171; padding-left: 20px; padding-right: 20px;"><span class="body-art-medium-hilight" style="font-size: 17px; color: #469dff;">นอกเหนือจากการทอ การย้อม การเพ้นต์แล้ว การตกแต่งลวดลายลงบนผ้าโดยการพิมพ์สกรีน</span>ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในหลากหลายกรรมวิธีที่นำมาใช้ในการทำให้เกิดลวดลายบนผ้า โดยผ้าที่ถูกนำมาใช้ในการพิมพ์สกรีนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ผ้าหลา(ผ้าม้วน)และผ้าชิ้น(รวมถึงเสื้อสำเร็จรูป) ซึ่งกระบวนการที่ถูกนำมาในการพิมพ์ผ้ามีทั้งที่เป็นแบบใช้เครื่องจักรอัตโนมัติโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรมการพิมพ์ผ้าขนาดใหญ่และตามโรงงาน เช่นเครื่องพิมพ์แบบ Rotary Screen, Roller Screen, Flat Bed Screen , Digital Printing เป็นต้น และการพิมพ์ผ้าโดยอาศัยแรงงานคน (Hand Printing ) โดยประเภทการพิมพ์สกรีนลงบนผ้าสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ
<p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span class="body-art-medium-dark" style="font-size: 17px; color: #101010;">1.การพิมพ์โดยตรง (Direct Printing)</span> จะใช้แป้งพิมพ์ซึ่งผสมกับหมึกพิมพ์ตามประเภทที่เหมาะกับเนื้อผ้าและผสมสารเคมีอื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มความคมชัดของลายและความเข้มของสี แล้วจึงทำการพิมพ์ตรงลงไปบนเนื้อผ้า ซึ่งการพิมพ์โดยตรงยังสามารถจำแนกตามเทคนิคได้ดังนี้
[การพิมพ์โดยตรง]

<p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span class="body-art-medium-blue" style="color: #3d8fff;">1.1 การพิมพ์ดิสชาร์จ </span>(Discharge Printing) เทคนิคนี้ใช้กับการพิมพ์ลวดลายบนผ้าที่ถูกย้อมสีมาก่อนแล้ว โดยใช้สารกำจัดสี(Discharging agent) เพื่อทำลายสีพื้นของผ้าที่ถูกย้อมทำให้เกิดเป็นลวดลายสีขาว(White discharge) ในกรณีที่ต้องการให้เกิดลวดลายสีอื่น ๆ (color discharge) จะเติมสีซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อสารกำจัดสีผสมลงไป เมื่อทำการพิมพ์ ลวดลายสีพื้นของผ้าย้อมจะถูกทำลายแต่สีที่เติมลงไปคงอยู่และเข้าไปแทนที่สีที่ถูกกัด เมื่อไปผ่านกระบวนการอบและซักแห้งแล้วจึงจะเห็นเป็นลวดลายปรากฏ

<p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span class="body-art-medium-blue" style="color: #3d8fff;">1.2 การพิมพ์รีซิส</span> (Resist Printing) เป็นการพิมพ์ลายโดยผสมสารกันสี (Resisting agent) ลงในแป้งพิมพ์เพื่อป้องกันสีย้อมซึ่งจะถูกย้อมหรือพิมพ์ทับในภายหลัง หลังจากย้อมและนำไปซักจะเห็นเป็นลวดลายพิมพ์สีขาว (White Resist) ตรงส่วนที่พิมพ์ลายกันสีไว้ และหากต้องการให้เกิดลวดลายสี (Color Resist) จะเติมสีที่ต้องการผสมลงไปในแป้งพิมพ์พร้อมสารกันสีแล้วจึงพิมพ์ลายก่อนนำไปย้อม วิธีการนี้นิยมใช้กันในการทำผ้าบาติก

<p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span class="body-art-medium-blue" style="color: #3d8fff;">1.3 การพิมพ์เบิร์นเอ๊าท์</span> (Burn-Out Printing) เป็นการทำให้เกิดลวดลายบนเนื้อผ้าที่มีเส้นใยผสม 2 ชนิด ด้วยการผสมสารเคมีที่มีคุณสมบัติทำลายเส้นใยของผ้าลงในแป้งพิมพ์ เพื่อทำให้เส้นใยชนิดใดชนิดหนึ่งที่ถูกทำลายเกิดเป็นลวดลาย

<p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span class="body-art-medium-blue" style="color: #3d8fff;">1.4 การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอล</span> (Digital printing) เป็นการพิมพ์ผ้าโดยใช้เครื่องพิมพ์ที่อาศัยหลักการเดียวกับการพิม์กระดาษด้วยเครื่อง Printer ทั่วไป เพียงแต่เปลี่ยนจากกระดาษมาเป็นพิมพ์ตรงลงบนเนื้อผ้า ซึ่งกระบวนการพิมพ์ผ้าด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอลปัจจุบันมีทั้งที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและใช้พิมพ์เสื้อสำเร็จรูป ซึ่งการพิมพ์โดยด้วยเครื่องดิจิตอลจำเป็นต้องนำผ้าไปผ่านกระบวนการ Pre-Treat ก่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์และต้องมีการอบเคลือบสีหลังจากการพิมพ์ (finishing)เพื่อให้หมึกพิมพ์ติดทนบนเนื้อผ้า


<p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span class="body-art-medium-dark" style="font-size: 17px; color: #101010;">2. การพิมพ์แบบอ้อม (Indirect Print) </span>หรือ แบบถ่ายโอนความร้อน (Heat Transfer) เป็นเทคนิคการพิมพ์ลายลงบนกระดาษ แล้วนำไปผ่านกระบวนการกดหรือรีดด้วยความร้อน เทคนิคนี้ได้ถูกต่อยอดมาจากการสกรีนเสื้อเบอร์หมายเลขของนักกีฬา โดยการสกรีนลงบนกระดาษทรานเฟอร์เตรียมไว้ก่อน เมื่อมีออเดอร์มาก็สามารถจะนำเข้าเครื่องรีดความร้อนกดทับสกรีนติดเสื้อได้ทันที จนเข้าสู่ยุคดิจิตอล เทคโนโลยีการพิมพ์ได้พัฒนาไปพร้อม ๆ กับการออกแบบกลไกหัวฉีดหมึกและคุณสมบัติของหมึกที่นำมาใช้พิมพ์ในงานอุตสหกรรมสิ่งพิมพ์ จึงได้เริ่มมีการประยุกต์เอาหลักการสกรีนเสื้อแบบทรานเฟอร์ดั้งเดิมมาใช้ โดยการพิมพ์ลวดลายด้วยเครื่องปริ้นเตอร์แบบ Ink Jet หรือ Laser ลงบนกระดาษทรานเฟอร์แล้วนำไปกดด้วยเครื่องรีดความร้อนเพื่อให้หมึกระเหิดย้อมติดไปบนเสื้อโดยมีแผ่นฟิลม์บนกระดาษเป็นตัวเคลือบยึดเกาะลวดลายกับตัวเสื้ออีกชั้นนึง

<p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span class="body-art-medium-blue" style="color: #3d8fff;">หมึกสำหรับการสกรีนแบบทรานเฟอร์</span> ต้องมีคุณสมบัติในการยึดเกาะบนเส้นใยผ้าได้ดี คงทนต่อแดด(การตาก และใส่กลางแจ้ง)และที่สำคัญต้องทนน้ำ(ทนต่อการซักล้าง) โดยหมึกที่นิยมนำมาใช้ในการสกรีนเสื้อแบบทรานเฟอร์ เช่น

<p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span class="body-art-medium-blue" style="color: #3d8fff;">หมึก dye sublimation ink</span> ซึ่งมีคุณสมบัติในการระเหิด เมื่อถูกความร้อนหมึกจะเหิดกลายเป็นไอย้อมติดลงไปบนเนื้อผ้า ส่วนข้อจำกัดของหมึกประเภทนี้คือใช้ได้เฉพาะกับผ้าใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ หรือไนล่อนเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับผ้าที่เป็น cotton 100%

<p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span class="body-art-medium-blue" style="color: #3d8fff;">หมึกพิกเม้นต์</span> หรือ ที่เรียก ดูราไบท์( Durabite เป็นชือทางการค้าของ printer เจ้านึง) จะมีคุณสมบัติเด่นในด้านความคงทน และกันนำ้ เนื่องจากหยดหมึกจะมีเรซิ่นบาง ๆ เคลือบอยู่ หมึกประเภทนี้สามารถใช้สกรีนลงบนเนื้อผ้า cotton 100%

<p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span class="body-art-medium-blue" style="color: #3d8fff;">กระดาษทรานเฟอร์</span> เป็นกระดาษที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับงานสกรีนเสื้อด้วยความร้อน โดยตัวกระดาษจะมีแผ่นฟิลม์บาง ๆ เคลือบอยู่เมื่อนำไปกดทับด้วยเครื่องรีดความร้อนตัวฟิลม์จะละลายเคลือบติดไปบนลวดลาย และตัวเสื้อ ถ้าสกรีนลงบนเสื้อสีขาวตัวฟิลม์ที่เคลือบก็จะกลมกลืนไปกับสีเสื้อ(ถ้าสังเกตุจะมองเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมของเนื้อฟิลม์) แต่ถ้าสกรีนเสื้อดำจะเห็นเป็นกรอบฟิลม์สี่เหลี่ยมอย่างชัดเจน เนื่ีองจากข้อจำกัดดังกล่าวจึงทำให้งานสกรีนด้วยวิธีรีดร้อนนี้ถูกนำไปใช้ในวงจำกัดเฉพาะกับการสกรีนเบอร์หรือตัวอักษร หรือสกรีนเสื้อรูปถ่ายที่ระลึก เนื่องจากจำเป็นต้องมีการทำ die cut เพื่อตัดพื้นที่ส่วนที่ไม่ใช่ลวดลายออก (ยกเว้น design ที่มีกรอบสี่เหลี่ยมเช่นรูปถ่ายภาพเหมือน ) และผิวสัมผัสบนลวดลายที่สกรีนลงบนเสื้อจะแตกต่างจากการสกรีนแบบซิลค์สกรีนซึ่งเรียบเป็นเนื้อเดียวกับเสื้อ(ยกเว้นประเภทที่ต้องการสกรีนลายนูน) แต่กับการสกรีนความร้อนด้วยวิธีทรานเฟอร์แผ่นฟิลม์ที่เคลือบจะให้ความรู้สึกของผิวสัมผัสเหมือนการนำแผ่นสติกเกอร์มาติดลงบนเสื้อ ในกรณีที่ลวดลายซับซ้อนทำให้ลำบากในการทำ die cut จะใช้วิธีเลี่ยงด้วยการออกแบบลายสกรีนให้มีสีพื้นมารองรับเป็นแบ็ลคกราวน์ เพื่อให้ง่ายต่อการตัดหรือทำ die cut
<span class="body-art-medium-blue" style="color: #3d8fff;">ความคงทน</span> ในการสกรีนเสื้อด้วยวิธีทรานเฟอร์ คุณสมบัติในด้านความคงทนของลวดลายที่สกรีนทั้งต่อการตากแดดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซักล้างด้วยน้ำจะขึ้นอยู่คุณภาพของหมึกและกระดาษซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการตัดสินใจเลือก Printer เพราะถ้าใช้หมึกที่ไม่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติในการทนน้ำเมื่อนำไปซัก รวมถึงกระดาษทรานเฟอร์ที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะ(ฟิลม์ที่เคลือบ)ไม่ดี เมื่อนำไปซักลวดลายจะหลุดลอกได้ง่าย

<p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">

<p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">credit http://www.pandascreen.com

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

ผู้ดูแล

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

27 ก.ย. 2565 13:48 #1

I’d ought to seek advice from you here. Which is not some thing It’s my job to do! I love reading a post that can get people to think. Also, appreciate your permitting me to comment! rent a car in karachi

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtmo78632@gmail.com

16 ธ.ค. 2565 16:24 #2

A very informationrmative story and lots of really honest and forthright comments made! This certainly got me thinking about this issue, thank all. 파워볼사이트 추천

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtmo78632@gmail.com

vv

vv

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

17 ธ.ค. 2565 12:52 #3

Respect to author , some great information . 온라인 슬롯

vv

vv

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #4

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #5

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #6

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #7

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #8

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #9

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #10

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #11

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #12

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #13

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #14

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #15

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #16

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #17

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #18

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #19

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #20

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #21

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ธ.ค. 2565 13:56 #22

You made some decent points there. I looked online for any issue and found most people will go in conjunction with with all your site. 85% of Forex traders

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

19 ธ.ค. 2565 14:02 #23

This could be the correct blog for would like to learn about this topic. You already know a great deal of its almost hard to argue together with you (not too I actually would want…HaHa). You certainly put a fresh spin with a topic thats been discussed for some time. Wonderful stuff, just wonderful! Exness Review

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom78632

mtom78632

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

19 ธ.ค. 2565 18:58 #24

Bloghopping is really my forte and i like to visit blogs” cbd

mtom78632

mtom78632

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

sl

sl

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

21 ธ.ค. 2565 19:37 #25

Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually understand what you are talking approximately! Bookmarked. Please also consult with my website =). We could have a link exchange arrangement between us! slot internasional =================== Simply a smiling visitant here to share the love btw outstanding pattern . 메이저놀이터

sl

sl

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom78632

mtom78632

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

21 ธ.ค. 2565 19:44 #26

Great post. I am a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time. Nichole Covone

mtom78632

mtom78632

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

21 ธ.ค. 2565 23:34 #27

Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem solved soon. Thanks small lathe

===========
Excellent! I thank you your blog post to this matter. It has been insightful. outdoor patio furniture

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

25 ธ.ค. 2565 17:33 #28

I enjoy, lead to I found just what I was having a look for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye Slot RTP LIVE

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

pd

pd

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

26 ธ.ค. 2565 17:08 #29

This is a great blog and i want to visit this every day of the week “ 파워볼사이트 ===================== Studying to experience the blues might seem as a overwhelming task, even when you’re not a rookie guitar player. How ever with all the right Blues Guitar Lessons and trainer you’ll be able to understand the “tools of the trade” so to speek to help demystify the truly amazing grooves, solos and riffs you cherish. 파워볼

pd

pd

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

as1@gmail.om

29 ธ.ค. 2565 14:58 #30

Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here.토토사이트

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

as1@gmail.om

mtom7863

mtom7863

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

29 ธ.ค. 2565 18:49 #31

I simply must tell you that you have written an excellent and unique article that I really enjoyed reading. I’m fascinated by how well you laid out your material and presented your views. Thank you. www.ufaball55.com

mtom7863

mtom7863

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtm

mtm

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

29 ธ.ค. 2565 21:08 #32

This site is really a walk-through for all of the data you wanted about it and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll undoubtedly discover it. สมัครUFABET

mtm

mtm

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

31 ธ.ค. 2565 19:30 #33

The next time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I do know it was my choice to learn, however I actually thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could possibly fix should you werent too busy looking for attention. Kbc lottery 2023

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

31 ธ.ค. 2565 20:37 #34

Excellent! I thank you your contribution to this matter. It has been insightful. spinix

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

st

st

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

1 ม.ค. 2566 14:16 #35

I have to express my appreciation for your generosity in support of women who really want help on in this concern. Your personal commitment to getting the message around appeared to be especially beneficial and have specifically made regular people like me to attain their endeavors. The interesting help signifies a lot to me and much more to my fellow workers. Thanks a ton; from each one of us. AMC stock investing

st

st

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtm

mtm

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

1 ม.ค. 2566 18:10 #36

I became honored to receive a call from a friend as he observed the important tips shared in your site. Looking at your blog post is a real fantastic experience. Many thanks for taking into account readers much like me, and I wish you the best of achievements as a professional in this field. sbobet

mtm

mtm

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

po

po

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

1 ม.ค. 2566 20:54 #37

In this awesome design of things you’ll secure a B+ for hard work. Exactly where you actually misplaced me ended up being on your specifics. You know, it is said, details make or break the argument.. And it couldn’t be more true at this point. Having said that, let me tell you precisely what did give good results. Your authoring is actually quite convincing and that is most likely why I am making the effort in order to opine. I do not make it a regular habit of doing that. Next, despite the fact that I can see the jumps in reasoning you come up with, I am not necessarily certain of just how you appear to unite your points which in turn make your conclusion. For the moment I will, no doubt subscribe to your issue but wish in the near future you connect your dots better. poke bowls

po

po

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

as@gmail.com

3 ม.ค. 2566 22:55 #38

of course internet dating is the trend these days, you can meet lots of people on the internet”스포츠사이트

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

as@gmail.com

motm

motm

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

4 ม.ค. 2566 12:53 #39

Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very helpful information specially the last part I care for such information much. I was seeking this particular information for a long time. Thank you and best of luck. 피망머니상 추천

motm

motm

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

im

im

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

5 ม.ค. 2566 19:44 #40

I am glad to be one of the visitors on this outstanding site (:, appreciate it for putting up. slot online

im

im

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

7 ม.ค. 2566 10:44 #41

An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers rtp live slot

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

as1@gmail.com

7 ม.ค. 2566 15:42 #42

I simply recognized your site the previous week and that i continues to be learning which it normally. You’ll be able to loads of tips there and i also relish your look around the rrnternet site to boot. Stick to the excellent show results!토토사이트

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

as1@gmail.com

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

as@gmail.com

7 ม.ค. 2566 15:45 #43

I simply recognized your site the previous week and that i continues to be learning which it normally. You’ll be able to loads of tips there and i also relish your look around the rrnternet site to boot. Stick to the excellent show results!토토사이트

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

as@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

8 ม.ค. 2566 15:23 #44

An impressive share, I just with all this onto a colleague who was conducting a little analysis with this. And he in fact bought me breakfast because I uncovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx with the treat! But yeah Thnkx for spending time to go over this, I am strongly over it and really like reading more about this topic. When possible, as you grow expertise, does one mind updating your site with an increase of details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this short article! บาคาร่าฝากถอนไม่มีขั้นต่ํา

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

as@gmail.com

8 ม.ค. 2566 23:40 #45

Excellent! I thank you your contribution to this matter. It has been insightful. my blog: palm reading guide사설토토

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

as@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

9 ม.ค. 2566 12:43 #46

Informative Site… Hello guys here are some links that contains information that you may find useful yourselves. It’s Worth Checking out…. Freelance Visa in Dubai

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

as@gmail.com

10 ม.ค. 2566 14:11 #47

I have to convey my respect for your kindness for all those that require guidance on this one field. Your special commitment to passing the solution up and down has been incredibly functional and has continually empowered most people just like me to achieve their dreams. Your amazing insightful information entails much to me and especially to my peers. Thanks a ton; from all of us.Legiit vs Fiverr

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

as@gmail.com

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

as1@gmail.com

11 ม.ค. 2566 13:44 #48

A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in truth bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying more on this topic. If possible, as you become expertise, would you thoughts updating your weblog with more details? It is extremely useful for me. Large thumb up for this blog post! คาสิโน

seo

seo

ผู้เยี่ยมชม

as1@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

11 ม.ค. 2566 17:52 #49

I am typically to blogging i really appreciate your articles. This article has really peaks my interest. Let me bookmark your web blog and maintain checking for brand spanking new data. 출장안마

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

ev

ev

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

11 ม.ค. 2566 21:58 #50

It looks like which i are concerned about my own personal information, not necessarily a different inividual in my small analysis. Balloon decoration in Delhi

ev

ev

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้